Quen somos. A nosa historia

Pontevedra

Mensaxe de benvida


Benvida do Xerente

Reciba a benvida á páxina web da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, pertencente ao Servizo Galego de Saúde.

O noso principal obxectivo é prestar servizos sanitarios de atención primaria e atención especializada a cantas persoas nos elixan, ofrecendo unha prestación de calidade, centrada no paciente e no usuario.

A calidade, baseada na mellora continua, a eficiencia, a amabilidade e a responsabilidade, xunto coa transparencia, son valores que están presentes na nosa actividade como área sanitaria.

Seguir innovando en técnicas e procedementos asistenciais e de xestión, así como seguir impulsando a investigación e a formación entre os profesionais son elementos necesarios para seguir avanzando no desenvolvemento profesional e persoal como vía posible para asumir o noso reto ante a sociedade en Pontevedra e O Salnés.

Unha sociedade e, ende ben, unha poboación que demanda permanentemente un trato máis humano e personalizado, que insta tamén a participar nas decisións que se tomen en materia de saúde e ante a que os profesionais temos que dar respostas que melloren a accesibilidade e as necesidades de información.

A nosa visión como área sanitaria busca afianzarse como referente asistencial, tecnolóxico e docente, onde a cidadanía perciba que a súa saúde e o seu benestar son o primeiro e onde os profesionais se sintan partícipes das metas e dos obxectivos da área.

Grazas ás ferramentas que nos proporcionan as novas tecnoloxías, convidámolos a continuar a súa visita pola nosa web, un espazo de relación e información que facilita o coñecemento sobre a nosa organización e sobre algúns aspectos de interese para a cidadanía, para os profesionais, para as empresas e as institucións.

Grazas

Un cordial saúdo,

Dr. José Flores Arias
Xerencia da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés

Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés

A Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés é unha institución sanitaria, dependente do Servizo Galego de Saúde. Ofrece servizos sanitarios á poboación da zona de Pontevedra e do distrito sanitario do Salnés. Integra o Hospital Provincial de Pontevedra, o Hospital Montecelo, o Hospital do Salnés, o Centro de Especialidades Mollabao e os centros de atención primaria na área de influencia.