Queres ser doante de leite?

20210601_doanteLeite_image001.jpgQue é un banco de leite humano?

É un centro especializado onde o leite humano doado por nais seleccionadas é recibido, procesado, almacenado e distribuído aos nenos hospitalizados que non teñen leite da súa nai.

 

Cales son os obxectivos dos bancos de leite humano?

Proporcionar leite humano aos bebés hospitalizados que carecen do leite da súa nai, especialmente aos prematuros e aos nenos enfermos, apoiando ás nais que queren aleitar aos seus fillos co obxectivo final de promover a lactación materna.

 

Que organizacións internacionais apoian a existencia de bancos de leite humano?

A OMS, UNICEF e as sociedades científicas implicadas no coidado e alimentación dos nenos (Academia Americana de Pediatría, Sociedade Europea de Nutrición Pediátrica) establecen que cando non hai leite materno da propia nai, o leite doado é a mellor alternativa para os nenos enfermos ou prematuros.

 

Por que a doazón de leite humano é mellor que a fórmula artificial?

Debido a que se tolera mellor, protexe aos recién nacidos enfermos ou prematuros contra problemas intestinais graves e reduce o risco de infección mellorando o sistema inmunitario dos bebés hospitalizados aos que lles falta o leite materno, especialmente os máis prematuros.

 

É seguro a doazón de leite humano?

Si, porque seguindo recomendacións internacionais, os doantes son seleccionados con criterios rigorosos, o leite pasteurízase e analízase para garantir a súa calidade.

 

Como é o Banco de Leite de Vigo (BLV)?

Forma parte do servizo de Neonatoloxía do hospital Álvaro Cunqueiro. Está asistido por persoal especializado e equipado cos medios técnicos necesarios. O leite doado prescríbese por criterios médicos aos nenos hospitalizados no noso centro ou outros criterios do sur de Galicia aos que se distribúe regularmente leite materno doado. A dispensación sempre é gratuíta.

 

Quen pode ser doante de leite?

Calquera muller que estea amantando con éxito ao seu fillo, ter éxito, ser saudable, levar un estilo de vida saudable e tamén querer doar leite de xeito voluntario e altruísta.

 

¿Que situacións contraindican a doazón de leite?

O consumo de toxinas (drogas, tabaco, alcol ou cafeína en exceso), a inxestión de certos medicamentos ou produtos de parafarmacia, algunhas infeccións, cirurxías ou transfusións de productos sanguíneos recentes.

 

Que pasos tes que seguir para ser doante de leite?

Abonda con acudir ao Banco de Leite Humano ou ao centro satélite do Hospital Provincial de Pontevedra para realizar unha entrevista na que o futuro doante cubrirá e asinará unha enquisa de saúde e estilo de vida e un consentimento informado. Ademais, hai que facer unha análise de sangue para descartar infeccións como VIH, hepatite ou sífilis. Para rexistrarte como doante debes acompañar o DNI e a tarxeta sanitaria. Todos os datos do doador serán tratados de xeito confidencial.

 

Cando é recomendable comenzar a doázon?

Unha vez que a lactancia do seu fillo esté ben establecida; en xeral pasadas 3-4 semanas desde o parto.

 

Afectará a doázon miña lactación?

Non. O seu fillo non quedará sen leite aínda que estea a doar, ao contrario, o feito de que exprese leite para doalo aumentará a súa produción.

 

Teño que doar unha cantidade mínima?

Non. Podes doar tanto leite e o tempo que queiras. Prefirense as doazóns frecuentes e xenerosas.

 

Como se leva a cabo a extracción, conservación e transporte do leite a doar?

Todos os doantes recibirán información oral e escrita sobre a expresión, almacenamento e transporte do leite. A extracción pódese facer na casa ou no hospital (no caso de ter ingresado ao neno). O leite expresado conxelarase inmediatamente e almacenarase na casa ata 15 días. O Banco de Leite non ten servizo de recollida, polo que os doantes deberán levar o leite ao Banco. O leite pódese entregar dentro das horas do servizo de Biberonería onde se atopa o BLV ou no servizo de Biberonería do Hospital Provincial de Pontevedra.

 

Como contactar co banco de leite?

O Banco de Leite está situado no segundo andar do bloque técnico do hospital Álvaro Cunqueiro (vela D, Biberonería).

O Hospital Provincial de Pontevedra é un centro satélite BLV, polo que pode contactar neste centro. O horario da entrevista é: martes, mércores e xoves de 12-14h.

Excepcionalmente, pode ser convocado fóra deste horario. Recoméndase que se poña en contacto cos profesionais do banco de leite para informarlles da hora en que acudirá á entrevista.

 

Para calquera aclaración, póñase en contacto connosco:

 

Vigo: Teléfono: BLV 986 82 56 55 / 986 82 56 56

Correo electrónico: bancoleitevigo@sergas.es

Pontevedra: teléfono secretario: 986 80 70 38.

En nome dos nenos hospitalizados, os seus pais e pola nosa conta

¡Grazas pola túa xenerosidade!

 

¡Doar leite salva vidas!​​​​​​

Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés

A Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés é unha institución sanitaria, dependente do Servizo Galego de Saúde. Ofrece servizos sanitarios á poboación da zona de Pontevedra e do distrito sanitario do Salnés. Integra o Hospital Provincial de Pontevedra, o Hospital Montecelo, o Hospital do Salnés, o Centro de Especialidades Mollabao e os centros de atención primaria na área de influencia.